Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Mijamoto Musaši
Podle dostupných informací se Šinmen Musaši no Kami Fudžiwara no Genšin narodil ve vesnici Mijamoto v provincii Mimasaka (Japonsko) v roce 1584. Musaši se stal asi nejznámějším šermířem v japonské historii a svého prvního soupeře porazil již ve svých 13 letech. Zanedlouho odešel z domu a cestoval po celém Japonsku.
Předkové Mijamoto Musašiho byli částí mocného klanu Harima na jihu ostrova Kjúšú. Jeho děd, Hirana Šokan, byl vazalem Šinmen Iga no Kami Sudešige ho, pánem hradu Takejama. Samotný Musaši byl již od sedmi let sirotkem. Nakonec se ho ujal jeho strýc. 
Mijamoto Musaši se během svého života zúčastnil více než 60 soubojů a šesti velkých bitev.Vše ve zdraví přežil a zemřel přirozenou smrtí 19.května 1645. Poslední léta svého života trávil v provincii Kumamoto, kde je v krásné hornaté krajině jeskyně Reigendo. Právě v této jeskyni Musaši nejen meditoval, ale také napsal jednu z nejznámějších knih o taktice a strategii Go Rin Nó Šo –kniha pěti kruhů. Během svého života založil bojovou školu Niten Iči rjú (dvě nebe), která byla specifická bojem se dvěma meči najednou. Mijamoto Musaši byl nejen skutečným válečníkem, ale také malířem, básníkem, spisovatelem a filozofem. Některá jeho díla jsou uložena v japonském národním muzeu. Japonskem po stopách Mijamoto Musašiho 
      
Můžete se také vydat po stopách tohoto nejznámějšího japonského šermíře. Například na ostrově Kjúšú ve městě Kumamoto se nachází Musašiho park s jeho sochou v nadživotní velikosti, která samozřejmě třímá dva meče (katanu a wakizaši). Několik metrů od této sochy můžete zapálit vonnou tyčinku u monumentální hrobky tohoto samuraje. Ve městě je také možné nalézt muzeum Šimada, ve kterém je jedna celá místnost věnována právě Musašimu. Jeskyně Reigendo, která se opravdu nachází nedaleko města Kumamoto, je stále v překrásné, hornaté krajině. Při vstupu do areálu je umístěn originál dřevěného meče, se kterým Musaši bojoval proti Kodžirovi. Cestu k jeskyni lemují stovky sošek Buddhů umístěných na skalách, každý má jinou tvář a výraz. Do jeskyně se vstupuje po několika schodech. Je to velice malý prostor. Do čela jeskyně je zasazen oltář, ve skalních výčnělcích jsou umístěni opět Buddhové. Uprostřed jeskyně je veliký kámen určený k meditaci. Ano v této jeskyni napsal Musaši knihu pěti kruhů.
 Dále také doporučuji  navštívit ostrov Ganrjudžima, který leží u města Kitakjúšú mezi ostrovy Honšů a Kjúšú. Zde Musaši svedl slavný souboj se šermířem Sasaki Kodžirem. Musaši údajně usmrtil Kodžira úderem do hlavy dřevěným mečem, vyrobeným z vesla. Přibližně každou hodinu jezdí pravidelně loď na tento malý ostrov, kde je hlavní dominantou sousoší Musašiho a Kodžira.
 Zajímavá je také zastávka ve městě Kokura. Zde stojí za návštěvu hrad Kokura, jehož část expozice je také věnována Musašimu. 


Go Rin Nó Šo – kniha pěti kruhů

„…Před zrakem nebes a bohyně Kannon tedy zvedám štětec a začínám psát, jsou čtyři hodiny ráno desátého dne desátého měsíce roku 1643.“  Těmito slovy začíná kniha pěti kruhů kterou Mijamoto Musaši dopsal těsně před svou smrtí v roce 1645. Kniha pěti kruhů pojednává o válečném umění a je rozdělena do pěti svitků-Svitek Země, Svitek Vody, Svitek Ohně, Svitek Větru a Svitek Prázdnoty. Musaši celý život shromažďoval zkušenosti z bojů a válek a zdokonaloval své vojenské umění. Knihu pěti kruhů lze aplikovat nejen na vojenskou strategii, ale na jakoukoli situaci, kdy je potřeba použít plánování a taktiku. I zde platí známé pravidlo čím víckrát knihu čteme, tím víc toho v ní najdeme. Samotná kniha není jen tezí o strategii, je, Musašiho slovy: „Průvodcem  mužů, kteří se chtějí naučit strategii.“  Například i v současné době japonští obchodníci a manažeři používají při svých jednáních či prodejních kampaních metody popsané v Go Rin Nó Šo.
 V Českém jazyce vyšla kniha pěti kruhů již několikrát. Cad Press vydal hned po „revoluci“  překlad Go Rin Nó Šo, vydavatelství Talpress vydalo Knihu pěti kruhů i s  Knihou rodinných tradic válečného umění od Jagjú Munenoriho. Naposledy vydalo Fighters publications knihu Mijamoto Musaši  Život a dílo – mýtus a skutečnost od Kendži Tokicuiho. Vyšel také román MUSAŠI od Eidži Jošikawy v nakladatelství BB/art.

Text a foto: Martin Hradecký