Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

OBRANNÉ SPREJE a jejich použití

Obranné spreje patří do kategorie prostředků, které jsou primárně používány k sebeobraně jednotlivce. Ačkoli tyto slzotvorné prostředky byly původně vyvinuty pro profesionální ozbrojené složky (policie a armáda), jejich používání se velice rychle rozšířilo i na civilní trh. Obranné spreje se velmi jednoduše používají, jsou dostupné, levné a funkční. Stále ale platí základní pravidlo – musíte v ideálním případě zasáhnout útočníkův obličej. Obecně se dají obranné spreje rozdělit do několika skupin lišících se od sebe nejen cenou a kvalitou, ale hlavně typem dráždící látky, hnacím médiem nebo i provedením výstupní trysky. Samozřejmě se obranné spreje také vyrábějí v různých velikostech.Dráždivé látky CS, CN a OC
Jako dráždivé látky se nejvíce používají tři osvědčené druhy, a to: oleoresincapsicum, označovaný jako OC, chloracetafenon, značený CN a chlorbenzalmalondinitril, označovaný jako CS. V současnosti je za nejúčinnější dráždivou látku považováno OC - oleoresincapsicum. Na rozdíl od látek CS a CN jde o látku na ryze přírodní bázi. Obranné spreje, u kterých je použita látka OC, obsahují pěti procentní nebo deseti procentní roztok koncentrátu kayenského pepře (odtud název-pepřový sprej) nebo roztoku vyrobeného z placenty feferonek. Účinnost „pepřáku“ oproti sprejům CS a CN je daleko vyšší a funguje jak na útočníky pod vlivem alkoholu či drog, tak i například proti rozdrážděnému útočícímu psu. Zatímco dráždivé látky typu CS a CN začínají působit až přibližně po dvaceti vteřinách a jejich účinek je navíc proměnlivý, neboť závisí i na individuální odolnosti útočníka, spreje naplněné látkou OC zneschopní útočníka téměř okamžitě. Vedle akutního podráždění očí může způsobit i neovladatelné kašlání, zvracení, dýchací potíže, dezorientaci, pocit tísně a pálení jakékoliv zasažené části pokožky.
Obranné spreje bývají nejčastěji ve třech základních variantách provedení lišících se formou vystřikované látky. To znamená, že po stisknutí určeného tlačítka vystříkne látka buď ve formě kapaliny, aerosolu nebo pěny. Jako nejvíce universální forma se jeví aerosol. Vyhovující je nejen dostatečná šířka proudu, ale i zásahová vzdálenost - dva až tři metry. Další variantou obranného spreje je tzv. tekutá střela, která funguje jako vystříknutý úzký proud kapaliny. Výhodou je použití na delší vzdálenost (dva až čtyři metry), určitým negativem ovšem je nutnost relativně přesného zásahu, což vyžaduje nejen znalost funkčnosti spreje, ale i dostatečnou vycvičenost. Poslední variantou těchto obranných prostředků jsou tzv. pěnové spreje. Jejich použití je velmi výhodné v malých místnostech či uzavřených prostorech. Vyžadují ovšem (dle mého názoru) nadstandardní výcvik, a to hlavně díky nárokům na přesnost zásahu. Účinná vzdálenost u těchto sprejů je jeden a půl až dva metry.

Obecně je nutné počítat s tím, že počet „dávek“, které je možné vystříknout a vzdálenost, na kterou je možné spreje použít, je zásadně ovlivněn také samotnou velikostí jednotlivých sprejů a tedy i objemem účinné látky ve spreji. V praxi se objem nádobky nejvíce pohybuje od 15 ml do 40 ml, maximálně 60 ml. Vše s větším objemem (tudíž i velikostí) se již v běžném životě hůř nosí. Pokud dojde k ostrému použití spreje, je vždy lepší nahradit jej novým.Několik důležitých rad o pořízení obranného spreje, nošení a o trénování se spreji:

V současné době je v České republice nabídka obranných sprejů obrovská. Můžete zde pořídit jak naprosto nefunkční a prošlé zmetky, tak samozřejmě i vysoce profesionální a v praxi vyzkoušené výrobky. Nekupujte obranné spreje na různých tržištích, výrobky které vám tito prodejci nabídnou, jsou dost často již prošlé nebo informace na obalech sprejů jsou záměrně nepravdivé. Pokud se rozhodnete pořídit si kvalitní obranný sprej ptejte se ve specializovaných obchodech zbraně-střelivo nebo též v některých army-shopech. Tam by vám kvalifikovaní prodavači měli poskytnout nejen vyčerpávající informace, ale říci i detaily k jednotlivým výrobkům. Můžete si samozřejmě také objednat obranný sprej přes internet a to v řadě specializovaných e-shopů.

V momentě, kdy si pořizujete obranný sprej, zkontrolujte si, zda již neuplynula doba jeho životnosti vyznačená většinou na obalu spreje. Prošlý sprej již samozřejmě nemůže zaručit účinnost dráždivé látky.
Dále doporučuji si ověřit jeho funkčnost. Zvolíme si vhodné místo – ideální je málo frekventované volnější prostranství (park, les, atp.) a bereme v úvahu samozřejmě i směr větru. Krátkým stisknutím tlačítka si nejen ověříte směr výstřiku a dosah, ale některé modely i tzv. odplombujete. Ne vždy sprej stříká rovně vpřed či s dostatečnou silou. Toto vše je lepší zjistit nyní, při tzv.suchém nácviku, než při řešení krizové situace, kdy vám možná půjde o zdraví či život. Důležitá a klíčová je zde hlavně osobní zkušenost každého vlastníka obranného spreje. Je třeba si vyzkoušet pevné držení, správné spouštění a vidět na vlastní oči „možnosti“ svého spreje - rozptyl, účinný dosah atd. Ideální je ovládat sprej palcem dominantní ruky, existují ovšem modely, které se lépe spouštějí ukazovákem.

V krizové situaci se snažte zasáhnout obličej útočníka, a to přibližně na vzdálenost 1-1,5 metru. Počítejte s tím, že pokud se například útočník na vás rozeběhl a snaží se vás trefit údery či kopy (nebo možná i zasáhnout nožem či jinou zbraní), a vy i když se trefíte sprejem do jeho obličeje, tento útok neskončí okamžitě během jedné vteřiny. I vy se budete muset pohybovat dozadu či do strany, ale hlavně z okamžitého dosahu útoku. A co je zvláště důležité - buďte připraveni použít znovu svůj sprej, pokud si to situace vyžádá. Nespokojujte se s jedním stlačením spoušťového mechanismu, ale používejte obranný sprej ve spojitosti s útokem, pokud stále trvá. Možná se i svou druhou (volnou) rukou budete muset vynuceně krýt - udělejte to!
Rozhodnete-li se nosit a používat obranný sprej nebo jím obdarujete svou přítelkyni, manželku či rodiče, měli byste alespoň minimální čas věnovat poučení o vhodném nošení a samozřejmě použití. V praxi se při jednoduchém nácviku velice osvědčily tzv.tréninkové spreje, které jsou většinou naplněny nezávadným obsahem (kafrová voda), ale jinak tyto spreje jsou svou velikostí, váhou i ovládacími prvky naprosto shodné s „ostrými“ spreji. Zde můžete trénovat řadu modelových situací, ale primárně jde o to vyzkoušet si ovládání a trefit požadovanou plochu i při pohybu či imitovaném stresu.

Pokud byste byli sami zasaženi obranným sprejem, můžete zmírnit následky tím, že zasažené místo omýváte studenou či vlažnou vodou, případně vodou s mýdlem.
Vhodné místo pro umístění vašeho obranného spreje je stejně důležité jako jeho správné taktické použití. Noste svůj sprej stále na stejném a hlavně přístupném místě. Například na opasku v nějakém vhodném pouzdře nebo v kapse vašeho kabátu či bundy. Pokud se rozhodnete nosit obranný sprej v batohu, ledvince, kufříku či kabelce, mějte sprej vždy „fixován“ na jednom místě. Zahrabaný „někde“ je vám k ničemu.
Klíčové při používání obranných sprejů je dodržování určitých preventivních opatření a s tím související předvídání vzniku krizových situací. Radši budu mít mnohokrát svůj sprej již v ruce a po „skončení“ nepříjemné situace ho zase vrátím na své „místo“, než abych jednou podcenil vznik či vývoj situace ohrožující mé zdraví či život.
Kvalitní obranné spreje vám mohou pomoci i při napadení před rozzuřeným psem!Akademie AEGIS vyzkoušela několik modelů a může vřele doporučit například obranné spreje SABRE RED, které vyrábí americká firma Security Equipment Corporation. Svou funkci dostatečně splní i americké obranné spreje Hurricane a Tornádo, které v ČR distribuuje firma Euro Security Product (ESP). U posledně jmenovaného obranného spreje došlo k zajímavému propojení spreje se svítilnou. V situacích za snížené viditelnosti je dobré vědět (vidět) na koho svůj sprej používám. Svého času byly také výborné a v praxi mnohokráte ověřené spreje Punch a Freeze od firmy Aerko. I firma ASP (distribuci zajišťuje firma PROARMS CZ) dodává zajímavé varianty modelu Defender. Je tedy opravdu z čeho si vybírat, záleží jen na vašich požadavcích a finančních možnostech.