Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Jak cestovat s nožem


Vnímáte nošení nože jako normální záležitost a každodenní rutinu. Navykli jste si nosit svůj nůž neustále při sobě a nechcete se tím pádem vzdát svého „oblíbence“ i na svých cestách. Pak vám velice doporučuji přečíst si tento článek a snad někde a někdy přehodnotit své požadavky.

Cestovat s nožem není vůbec jednoduché. Zjistěte si dopředu jaké modely nožů jsou v té které zemi zakázané.

Každá země na světě má své vlastní zákony, s jakými přistupuje k nožům. Počítejte s tím, že obecně v žádné zemi nepatří k běžným důvodům například nošení nože pro vlastní ochranu. Je také velmi obtížné získat informace nejen o tzv. legálním důvodu držení zbraně, ale i o právních normách týkajících se přepravy nožů. Toto pramení převážně z nevole odpovědných úředníků, ale mnohdy i z chybějících jasně a srozumitelně vysvětlených předpisů či vyhlášek. Často je nutné, jak už to v životě bývá, zapojit rozumně i vlastní hlavu. Určitě berte ohledy na místní mentalitu a pokuste se vžít do obyčejů dané země kam cestujete. Počítejte i s prací policejních úředníků. Hrozí vám nepříjemné postihy, které mohou vést od peněžitých pokut a zabavení nože až po vaše zatčení. Vzhledem k tomu, že tyto předpisy jsou v každé zemi dost rozdílné, je lepší zavolat si na velvyslanectví země, do které se chystáte. Tento článek samozřejmě není podrobná právně závazná zpráva o zahraničních zákonech o zbraních, ale je to jakýsi základní vhled do problematiky nošení nožů v některých zemích světa.
Vysvětlení určitých pojmů: Legální důvod (legal reason) – je to právní ustanovení pro nošení nože, které odůvodňuje aktuální situaci. Pod vědomými okolnostmi, například lov, kempování, rybaření, potápění je použití povoleno, neboť je danou činností mnohdy požadováno. Vyhodnocení situace je absolutně v kompetenci policie, odpovědných úřadů a soudů té které země.
Zajištění během transportu – zde se jedná o určitá ustanovení, která upravují přepravu nožů. V mnoha zemích musí být nůž přepravován tak, aby nedošlo k možnosti jeho přímého použití, jako například v kufru auta, batohu, nějaké tašce apod.

Německo
Zde jsou zakázané balisongy (motýlkové nože), tlačné dýky, vystřelovací nože s dvojitým ostřím, padací nože, vystřelovací nože delší než 8,5 cm a nově také všechny one-handy (tzn.nože které lze bez problémů otevřít jednou rukou). Při veřejných slavnostech či přehlídkách jsou zakázány všechny nože, navržené k tomu, aby sloužily jako zbraň proti lidem – čepele s dvojitým ostřím, dýky. Při demonstracích nebo podobných veřejných shromážděních jsou zakázány všechny nebezpečné předměty, tím pádem všechny nože.

Rakousko
V rakouském zákoně o zbraních není žádné výslovné určení, které upravuje vlastnictví nožů. Pokud není nůž konstruován, nebo není přímo určen pro trestní čin, nemělo by v Rakousku dojít k žádnému konfliktu se zákonem. Toto se ovšem netýká teleskopických obušků a boxerů.

Balisongy neboli motýlkové nože jsou ve většině zemích považovány za zakázané zbraně.

I vystřelovací nože mohou být v některých regionech problém.

Nože, které lze otevřít jednou rukou tzv. one-handy jsou nově zakázány například i v sousedním Německu.

V cizině si dávejte pozor i na nošení a používání tlačných dýk.


Francie
Ve Francii existuje zákon, který umožňuje posuzovat veškeré nože jako zakázané předměty. V podstatě je povolen pouze nůž ke kuchyňskému použití. Vše záleží ne situaci a rozhodnutí úředníka, jak bude na nalezený nůž nahlíženo. Nože s automatickým otevíracím mechanismem, nože, které se otevírají jednou rukou a nože s délkou nad 10 cm, nesmí být v žádném případě používány. Myslete na vhodné zajištění nože během transportu.

Velká Británie a Irsko
V Anglii platí „offensive weapon act“, který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají jak všechny nože, tak i broušená a špičatá nářadí. Tyto předměty nesmí být nošeny na veřejnosti a zvláště ne ve městech.S tím samozřejmě souvisí i zákaz vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), opaskových nožů, nožů z pevného plastu, atp. Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího nože bez aretace do 3 palců např. při práci, rybaření nebo kempování. Přesto opět velice záleží na posouzení úředníka. Zajištění nože během transportu je samozřejmostí.

Itálie
Ve městech je nošení nožů všeobecně zakázáno. Ačkoli je možné v Itálii zakoupit mnoho druhů vystřelovacích nožů, motýlků, vrhacích nožů, dýk atp., k jejich vlastnictví je zapotřebí zvláštního povolení. Pevné nože a i zavírací nože s pojistkou jsou za určitých okolností povoleny. V Itálii platí také nutnost bezpečného uschování během transportu.

Řecko
V Řecku je zakázáno nošení nožů při veřejných akcích. Opatrně musí také být nakládáno s noži během transportu, tak aby nedošlo k jejich přímému použití. Jinak není žádné zřejmé, speciální zákonodárství, které by upravovalo vlastnictví nožů.

Švýcarsko
Ve Švýcarsku platí velmi speciální pravidla týkající se vlastnictví nožů. Zakázány jsou vrhací nože, motýlkové nože (balisongy) a tzv. fantasy nože. Dále platí, že nože jsou považovány za zakázané zbraně, pokud mají jedno-ruční obslužný mechanismus (je jedno jestli automaticky nebo manuálně otvíratelný) a jejich celková délka v otevřeném stavu je více jak 12 cm, nebo mají čepel delší než 3 cm. To znamená, že jedno-ruční zavírací nůž s délkou čepele 5 cm je zakázaný. Je zajímavé, že i některé zavírací nože od Švýcarské firmy Victorinox jsou v zemi svého původu zakázány, proto tato firma například u nože Rescue Tool nabízí dva podobné modely, jeden kdy se čepel nože otvírá pomocí otvoru a jeden s nehetníkem.

Belgie
V Belgii jsou ze zákona zakázané zbraně-dýky, dýkám podobné zbraně, vrhací nože a nože připomínající jiné předměty. V právních ustanoveních není uvedena žádná jiná specifikace zakázaných nožů, přesto se dá jen těžko říci, jak je ospravedlňováno vlastnictví vystřelovacích nožů nebo motýlků. Zvláštní pozornost je věnována při veřejných akcích. Nůž a to i zavírací nůž bez pojistky může být například při fotbalových utkáních důvodem k zatčení a trestnímu stíhání. Z toho vyplývá, že v Belgii je vlastnictví jakéhokoliv nože považováno za nelegální pokud nemůžete prokázat důvod k jeho nošení. Určitá specifická nařízení platí také u transportu nožů. Nůž musí být přepravován tak, aby nemohlo dojít k žádnému přímému zásahu –tzn. V autě musí být nůž zabalen v kufru, v batohu nebo v nějakém pouzdře.

Nizozemí
Vlastnictví vystřelovacích nožů, balisongů (motýlků), dýk a one-handů je zakázáno. Ve větších městech Holandska je všeobecný zákaz nošení nožů. Povoleno (kromě velkých měst) je nošení zavíracích nožů a to i s pojistkou a délkou čepel do 7 cm. Také jsou dovoleny pevné nože s maximální celkovou délkou do 28 cm. K tomu je zapotřebí mít tzv. legální důvod proč mít nůž u sebe. Ospravedlňují to aktivity jako například rybolov či kempování. Při transportu nesmí být nůž k okamžitému použití.

Španělsko
I ve Španělsku jsou určité typy nožů zakázány. Jsou to například balisongy, nože s automatickým otevíracím mechanismem, dále tzv.fantasy nože, karambity, nože připomínající jiné předměty a dýky, jejichž čepel je delší než 7 cm. Nošení a vlastnictví pevných nožů je povoleno. Zavírací nože jsou legální, pokud je délka čepele kratší 10 cm. Během transportu musí být nože zajištěny tak, aby nedošlo k jejich přímému dosahu.

Slovinsko
Zakázány jsou vrhací nože, vystřelovací nože, prodloužené dýky, jakékoliv nože s dvojitým ostřím a také nože připomínající jiné předměty. Rovněž jsou zakázány všechny předměty, které mohou vést k útoku.

Švédsko
Ve Švédsku platí zákaz pro motýlky (balisongy), stileta, dýky, meče, šavle a vystřelovací nože. Povoleno je tzv. účelné nošení – služební použití, rybolov, kempování a lov.

Norsko
V Norsku jsou zakázány balisongy, vystřelovací nože, dýky a také nože, které mohou být považovány za jiné předměty.

Lucembursko
V Lucembursku je vlastnictví většiny typů nožů úplně zakázáno. Patří sem vystřelovací nože, pevné nože, balisongy, bajonety, meče, vrhací nože a nože, které lze otevřít jednou rukou. Pro zavírací nože s pojistkou a délkou čepele 7-9 cm je zde zvláštní ujednání – pokud čepel tohoto nože je nejméně 14 mm široká a nevykazuje žádnou ochranu, je vlastnictví a nošení kapesného nože legální.

Finsko
Co se týká Finska, tak mám potěšující informaci. Pro běžné nošení platí legální důvod bez jakýchkoliv omezení.

Dánsko
V Dánsku jsou zakázány nože s automatickým otevíráním, balisongy, vrhací nože, dýky a prodloužené dýky. Dále pak platí zákaz v otevřených prostorách a ve vozech pro zavírací nože, které se otevírají jednou rukou, nebo zavírací nože s pojistkou nezávisle na délce čepele. Povoleny jsou pouze zavírací nože s maximální délkou čepele 7 cm, které nemají pojistku. Výjimky jsou možné v případě výkonu povolání, sportovní činnosti, lovu či rybaření. V těchto případech mohou být používány také zavírací nože s pojistkou a pevné nože do 12 cm. Nůž musí být transportován tak, aby nemohlo dojít k jeho přímému použití. V autě zabalen v kufru, pěšmo v batohu či nějaké tašce.

Kanada
Skryté nošení nože je v Kanadě zakázáno. Dále zakázané typy nožů jsou ty, jejichž čepel může být otevřena na základě automatického otevírání nebo působením gravitace. Vlastnictví nožů s jednoručním otevíracím mechanismem je legální.

USA –Kalifornie
Zde se situace stát od státu různí. Z USA jsem vybral pro příklad jen Kalifornii. V Kalifornii jsou zakázány vystřelovací nože a motýlky (balisongy) s délkou čepele delší než 5 cm. Rovněž je zakázáno skryté nošení nože-zbraně, které umožňuje její přímé a okamžité použití. Vlastnictví nože bez automatického otevíracího mechanismu je povoleno.

Česká republika
V České republice se v současné době chladnými zbraněmi žádný zákon nezabývá. Platný zákon o zbraních se věnuje pouze střelným zbraním. Nože i skrytě nošené nejsou omezeny žádným předpisem, který by stanovil délku čepele nebo vylučoval nějaký konstrukční model.

Určitou zajímavostí je fakt, že ve většině zemích na světě bez problémů koupíte například kuchyňský nůž u kterého nikdo většinou neřeší délku čepele. Statisticky je ovšem dokázáno, že právě tyto nože figurují nejčastěji při ublížení na zdraví, pokusech o vraždu nebo vraždách spáchaných noži.