Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Reality-Based Personal Protection (RBPP) - kurz Family Survival aneb Jim Wagner poprvé v České Republice!

Ve dnech 20.-22. září 2011 navštívil poprvé Českou Republiku zakladatel společnosti RBPP, pan Jim Wagner – americký instruktor, který je průkopníkem výcviků vycházejících z reality. Tato světová instruktorská legenda sebeobranných systémů a výcviků ozbrojených složek, přijela na osobní pozvání Martina Hradeckého (tactical knife instructor RBPP) z AKADEMIE AEGIS a Martina Mikoláška (instructor level 2 RBPP) z týmu RBSD, aby zde vedl speciální kurz s názvem FAMILY SURVIVAL. Spolu s Jimem pomáhal tento kurz realizovat i instruktor Peter Falk ze Švédska - koordinátor RBPP pro Skandinávii.
Jak už název napovídá, je tento kurz zaměřen na problematiku ochrany rodiny a to v tom nejširším slova smyslu. Výcvik byl Jimem vedený nejen s cílem účastníkům předat obsah teoretických znalostí a praktických dovedností, ale zároveň se zaměřil i na to, jak jednotlivé části tohoto bezpečnostního konceptu vyučovat.

Jim Wagner je nejen odborník s rozsáhlými zkušenostmi, ale i velmi inspirativní učitel.

Probíráno bylo například i použití nože(vhodné držení, vzdálenost, atp.) při prohlídce prostoru.

Kurz „Family survival“


Kurz Family Survival tématicky obsahuje prvky z několika dalších kurzů vyučovaných v rámci systému Reality-Based Personal Protection, např. Defensive Tactics, Crime Survival, Vehicle Security, Knife Survival, Anti-Kidnapping Training, Children's Survival a dalších.

Určitá část kurzu byla věnována i první pomoci.

Řešit nějakou krizovou situaci (jako např. vloupání, přepadení, vážné zranění, nehodu, únos, živelnou pohromu, atp.) přímo ve svém domově a to mnohdy v přítomnosti svých nejbližších-rodiny, může být i pro většinu otrlých bojovníků velký oříšek.

Nahoře: Momentka z nácviku použití svítilny při ohledávání stop možného vniknutí do obydlí.

Dole: Jim předvádí taktické „vykrajování“ prostoru s palnou zbraní.
Proto záměrem obou pořádajících subjektů, tj. AKADEMIE AEGIS a týmu RBSD, bylo detailně poznat a pochopit celý koncept kurzu Family Survival – Jim Wagner RBPP. Nejen tedy co vyučovat, ale i jak. Jim tento kurz vyučuje v USA již řadu let a jeho klientelu tvoří převážně rodiny s dětmi ze sféry bussinesu, světa celebrit, ale i „normálních“ lidí, kterým leží na srdci bezpečnost svých blízkých.

Prevence – příprava – řešení...
Samotný kurz byl složen z teoretických přednášek a praktických bloků s modelovými situacemi. V úvodu kurzu jsme byli seznamováni s hrozbami (vč. jejich vyhodnocení a preventivním opatřením) , které nejčastěji rodinám hrozí. V rámci prostředí domova (bytu nebo domu), šlo v prvé řadě o zabezpečení vnějších i vnitřních částí, okolí atp. Probírali jsme např. výběr a použití kvalitních zámků, mříží, zabezpečovacích systémů, ale i přípravu tzv. Safe Roomu. Jde o vytvoření zabezpečeného místa (místnosti nebo pokoje) v domě či bytě, která slouží jako úkryt v případě napadení domova. Bylo velmi dopodrobna probráno jeho vybavení, zabezpečení i účel. Dozvěděli jsme se i mnoho dalších triků, jak zabezpečit „svůj hrad“ proti nechtěným nočním i denním pozorovatelům nebo ještě hůře, nezvaným návštěvníkům
Co dělat když...
Další část již byla zaměřena na správné reakce a chování jednotlivých členů rodiny v různých situacích. Od jednoduchého systému používání hesel, až po poučení dětí, kam se nejlépe vynuceně schovat při napadení domu. Dále zde bylo probráno a vysvětleno i uložení hasicích přístrojů a dalších prostředků, reakce při požáru a výběr a vhodné uložení zbraní v bytě/domě.

Součástí tréninkových scénářů musí být pacifikace útočníka. Musíte počítat s tím, že budete ozbrojeni např. „pouze“ teleskopickým obuškem.

Obsah nouzového zavazadla, neboli Go Bagu.


Kurz pokračoval částí zaměřenou na první pomoc. Zde se probíralo doporučené vybavení domácí lékárničky, sebekontrola-hledání zranění i kontrola druhé osoby. Dále např. zastavení masivního krvácení + přivolání záchranné služby. V rámci první pomoci Jim dopodrobna probral i obsah tzv. Go Bagu, zavazadla speciálně vybaveného pro přežití v různých podmínkách. Jim doporučuje toto zavazadlo mít s sebou na cestách, ale i doma a to například pro případ živelných katastrof.

Nahoře a dole: Modelové situace při propátrávání prostoru se trénovaly i ve dvojicích.

Navazoval blok věnovaný druhům vloupání a jejich charakteristikám. Následovaly modelové situace – propátrávání místností v bytě či domě (zde všichni zúčastnění ocenili bývalý vojenský prostor ve kterém jsme trénovali). Jim nám vysvětlil zásady a taktické principy prohlídky bytů nebo celých domů - cvičili jsme tyto postupy nejen se střelnou zbraní, ale např. i s nožem, basebalovou pálkou, teleskopickým obuškem nebo jinými improvizovanými zbraněmi. Některé situace a scénáře se vyzkoušely i s airsoftovými zbraněmi.

Situace ve vozidle při napadení střelcem. Při tréninku se někdy používají i cvičné(červené) zbraně.


Téma únosů a proti-únosových opatření bylo velmi zajímavé a přínosné, protože se bohužel tyto případy nevyhýbají ani České republice. V praktických modelových situací jsme si vyzkoušeli nejen roli unášených, ale (pro lepší pochopení uvažování a plánování protistrany) i roli únosců. Jim nám také poskytl podrobné informace ohledně pravděpodobnosti přežití po únosu, specifik únosů dětí a speciálního vybavení, které nám může pomoci.
Část „cyber security“ byla zaměřena na zabezpečení počítačů a ochranu osobních údajů v běžném životě. Jim zdůrazňoval jak vhodně a s rozmyslem používat internet či sociální sítě, např. Facebook, jak nakládat s účty, bankovními výpisy, fakturami atp. i to, jakým způsobem poučit děti, které fungují na různých chatech.
Své místo v kurzu Family Survival mělo i taktické řízení vozidla a postupy při napadení vozidla střelbou nebo třeba „molotovovým koktejlem“-zápalnou láhví.
Samostatným tématem byla i bezpečnost při cestování – dovolená, služební cesty, atp. Značná část byla věnována například výběru destinací, hotelů, místa v letadle a dopravních prostředcích, tras přesunů atp. I zde šlo o souhrn preventivních kroků a doporučení „co dělat když“…
Situace se „šíleným střelcem“– realita dneška nejen v USA...
Blok věnovaný přežití při střelbě ve školách nebo jiných veřejných místech byl obrovským přínosem pro všechny účastníky tohoto kurzu. Dopodrobna byly probrány reakce a doporučené postupy (útěk, ukrytí, boj) obyčejných lidí (nevycvičených a neozbrojených), kteří by se dostali do tzv. active shooter situace.
Typ útočníka, tzv. aktivního střelce (nazývaný u nás také jako „šílený střelec“) je definován jako "... ozbrojená osoba, která systematicky a cíleně používá smrtící síly vůči jiným lidem – nejčastěji na veřejných místech a s náhodným výběrem obětí“. Že jde o problematiku, která se týká i nás Evropanů, dokazují poslední případy např. z Německa, Slovenska či Norska...
Šlo o jednoduché a snadno naučitelné způsoby chování v těchto situacích, ale např. i odzbrojení útočníka, který je ozbrojen krátkou nebo dlouhou střelnou zbraní.
Šílený střelec v objektu – utéct, schovat se a když to nejde , zaútočit čímkoli, co je po ruce!
Odzbrojovací technika proti útočníkovi ozbrojeném krátkou palnou zbraní.
Technika odzbrojení útočníka, který používá dlouhou palnou zbraň-útočnou pušku.
Technika odzbrojení útočníka, který používá dlouhou palnou zbraň-útočnou pušku.

Typ útočníka, tzv. aktivního střelce (nazývaný u nás také jako „šílený střelec“) je definován jako "... ozbrojená osoba, která systematicky a cíleně používá smrtící síly vůči jiným lidem – nejčastěji na veřejných místech a s náhodným výběrem obětí“. Že jde o problematiku, která se týká i nás Evropanů, dokazují poslední případy např. z Německa, Slovenska či Norska...

Prohledávání objektu s palnou zbraní a dodržování správných taktických a bezpečnostních návyků.

Jim Wagner v kurzu Family Survival vysvětloval i základní použití krátké palné zbraně.

Koncept „Family Survival“ pro ČR

Na samotný závěr kurzu nám Jim detailně popsal všechny modelové situace, které s klienty v jejich domovech nacvičuje a které doporučuje do výcviku zahrnout. Mnoho scénářů vycházelo z jeho vlastní praxe a také z dalších postřehů či podnětů jeho kolegů a jsou (s drobnými odlišnostmi) aplikovatelné i v podmínkách České republiky

Kurz Family Survival byl podle mého názoru velice přínosný pro všechny účastníky a ukázal nám oblasti bezpečnostní problematiky, které občas zůstávají opomíjeny resp. nejsou systematicky řešeny a přitom se dotýkají každého z nás, v každodenním životě. Jimův systém Reality-Based Personal Protection v mnoha ohledech předběhl dobu a poskytuje naprosto ojedinělý pohled na problematiku přípravy jednotlivců i skupin na krizové situace.
Demonstrace použití evakuační masky, např. pro případ požáru.

Jim nám ukázal jak velice komplexně přistupuje k oblasti výcviku reálné sebeobrany a s tím souvisejících věcí ve vztahu ochrany rodiny ve všech možných souvislostech. Bylo pro nás cenné ho sledovat i jako učitele a takřka okamžitě jsme některé prvky z jeho metodiky zařadili do kurzů Akademie Aegis.
Jim Wagner udělil AKADEMII AEGIS a týmu RBSD oficiální povolení vyučovat kurz/koncept „Family Survival“ v České republice.

Text a foto: Martin Hradecký a Aleš Vondráček
Skupinové foto účastníků kurzu spolu s Jimem