Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Speciální výcvik pro vybranou skupinu příslušníků Útvaru rychlého nasazení PČR

Martin Hradecký se podílel na oficiálním výcviku pro Útvar rychlého nasazení PČR poprvé v roce 1998, a to jako externista/specialista spolu se svým bývalým kolegou Petrem Macháčkem z agentury Skatach. Týdenní speciální kurz byl tehdy zaměřen na výuku sebeobrany, thajského boxu, boje s chladnými zbraněmi-nůž a krátká tyč, boje na zemi a CQB technik. V dalších letech (1999, 2000 a 2001) i nadále Martin externě s tímto útvarem spolupracoval, a to konkrétně na výcviku boje zblízka. Jednotlivé semináře byly vždy specificky zaměřeny na určité oblasti této specializace. V letošním roce byl Martin znovu osloven bojovníky z URNA a v červenci se uskutečnil oficiální několika denní kurz určený pro vybranou skupinu příslušníků tohoto útvaru. Zaměřen byl například na střeleckou přípravu (krátká i dlouhá zbraň), sebeobranné techniky a boj zblízka (použití nože a teleskopického obušku) dále na ochranu proti střelné zbrani a některé techniky při ochraně osob. Martin (spolu se svým kolegou z Akademie Aegis Alešem Vondráčkem) si pokládá za velkou čest, že mohl učit tyto profesionály.


Co je URNA


Útvar rychlého nasazení PČR (známý pod zkratkou URNA) je specifickým policejním útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na celém území České republiky a v současné době i v několika zahraničních misích. Je přímo podřízen náměstku policejního prezidenta pro SKPV neboli službu kriminální policie a vyšetřování. O nasazení útvaru rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení zákroku pod jednotným velením. Ve své činnosti je útvar zaměřen na provádění zákroků v případech zadržování rukojmích, únosů osob a dopravních prostředků a proti zvlášť nebezpečným pachatelům, převážně v souvislosti s organizovaným zločinem. Podílí se také na ochraně význačných osob zejména při státních návštěvách či přepravě cenných zásilek. Útvar rychlého nasazení P ČR má cca 130 příslušníků a je rozdělen do několika sekcí. Například sekce rychlého nasazení - čtyři zásahové skupiny a výcviková skupina, sekce speciálních služeb - odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči a sekce administrativně-logistická - sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina.