Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Reálná sebeobrana a boj zblízka

Tato část výuky obsahuje jak techniky boje beze zbraně, tak i se zbraněmi a to dle zásad tzv. Reality Based Self Defence, neboli sebeobrany založené na reálných možnostech a podmínkách boje. Jedná se o specifický bojový systém, jehož cílem je zvýšit úroveň osobní ochrany jednotlivce. Nejvíce vycházíme ze systému praktické sebeobrany Skatach, Adaptive Combat Trainingu a systému Jima Wagnera – Reality Based Personal Protection (RBPP).

Stacks Image 5302
Stacks Image 5308
Stacks Image 5306
Součástí výuky jsou nejen bojové aplikace, ale vyučuje se i verbální a neverbální komunikace (síla hlasu, řeč těla, atp.), stupnice použití síly (např. barevný Cooperův kód a smyčka OODA) či řešení situace po incidentu. Velmi podstatnou součástí tréninků tvoří i bojová psychologie a obrana proti chladným zbraním. Část výuky je věnována improvizovaným zbraním. Počítá se i s více útočníky, kteří mohou být ozbrojeni. Hlavní zásadou je co nejjednodušší technika s co největším efektem v co nejkratší době.

Zbraně se při výuce používají takové, které jsou v naší zemi legální, běžně dostupné a lze je při sobě nosit. Upřednostňujeme teleskopický obušek, obranný sprej, nůž či palnou zbraň. Reálnost výcviku je dosažena jak používáním propracovaných modelových situací, tak i využíváním různých pomůcek, které umožňují trénovat téměř na plný kontakt. Při trénincích využíváme mimo jiné různě velké odražeče (lapy), ochranné pomůcky a doplňky (přilby, suspenzory, rukavice, …) či kompletní ochranné obleky Redman a Highgear.

Systém, který vyučujeme, neustále rozvíjíme a doplňujeme. Proto se sami dále učíme - např. Urban Combatives, Kapap Combatives, D.A.R.T. systém, Force on Force, S.P.E.A.R. systém, atp.

Některé výcviky, jako například outdoorové tréninky či semináře DOVEDNOSTI BOJOVNÍKA, jsou záměrně vedeny v přírodních či městských podmínkách, kde trénující musí počítat s různorodým terénem, počasím a dalšími vlivy. Jednotlivé drily či řízený nácvik ve dvojici bývá prokládán fyzickou zátěží jako například šplháním po horolezeckém laně s uzly, sprintem (několika násobně opakovaným) do kopce, lezením na stromy, pohybem ve vodě či jinými posilovacími cviky (například s pomůckami typu kettlebell, Bulgarian Bag či Snake Trainer). Klíčový je ale pohyb v různorodém prostředí. Cvičencům překážejí malé pařezy, terénní nerovnosti, stromy, schody, suť, atp. Každý z účastníků si velice záhy uvědomí, jak je důležité umět se správně a hlavně bezpečně pohybovat a to nejen „sám“, ale i se svou zbraní.

Nesnažíme se o propagaci některého určitého stylu nebo o dosažení vysoké sportovní úrovně. Jde nám o konečný výsledek – zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.