Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Naučíme vás jak předcházet konfliktním situacím a jak je co nejlépe řešit, když se jim nedá vyhnout.
Martin H.
Stacks Image 4315
Stacks Image 4331
Stacks Image 4317

QR Kód:
Odešle sms na náš telefon a sdělí nám, že máte zájem o kurz či informace k němu.

QR kód:
Obsahuje URL odkaz na profil Arnis & Balaraw Fighting Clubu na Facebooku.

QR kód:
Obsahuje kontaktní a základní informace o kurzu sebeobrany pro ženy.


REÁLNÁ SEBE/OBRANA PRO ŽENY

je série kurzů specificky připravených pro ženy od 16 let. Primárním cílem je předání dovedností a znalostí funkčních nejen v konfliktních situacích reálného života. Je kladen důraz na realistické pojetí samotného způsobu výuky, tzn. jak teorie, tak praktické dovednosti se okamžitě ověřují např. v modelových situacích, které co nejvíce simulují skutečnost. Základními bloky každého kurzu jsou prevence, psychologicko-verbální obrana a fyzické řešení konfliktu. Pro jejich správné zvládnutí každá hodina obsahuje následující tři složky:

Fyzická kondice


Absolutní Základ, bez něhož se to prostě neobejde.
Stacks Image 1522
Základem a předpokladem zvládnutí veškerých dovedností je určité minimum fyzických schopností. Fyzická příprava v našem podání, ať už v rámci sebeobrany nebo samostatně čistě pro „zdraví“, vychází z moderních poznatků o zdravém a bezpečném posilování a práci s lidským tělem, respektuje aktuální stav a stanovuje reálné cíle jednotlivce či skupiny. Součástí je teoretické minimum.

Mentální příprava


Správné naladění hlavy.
Před, při, po...
Stacks Image 1526
Jak správně naladit hlavu před (konfliktní) situací, v průběhu i po jejím skončení hraje zásadní roli pro její zdárné vyřešení. Součástí přípravy je právní minimum, teorie a zásady, které pomohou pochopit fungování lidského těla, co se v něm odehrává ve vypjaté situaci a jak s takovými stavy pracovat (stres, adrenalin, řízená agrese...).

Technické dovednosti


Jednoduché, funkční a snadno zvládnutelné.
Stacks Image 1524
Metodika je postavena tak, aby ji pojmul každý bez ohledu na věk nebo jiné dispozice. Ať už jde o dovednosti nezbytné pro ochranu sebe sama, svojí rodiny, kolegů, zaměstnanců nebo majetku. Nesnažíme se o propagaci některého určitého stylu ani o dosažení vysoké sportovní úrovně. Jde nám o konečný výsledek – zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.

KURZ OBSAHUJE:

• Zvyšování fyzické kondice
• Ověřené preventivní postupy
• Doporučený obranný postoj
• Uvolnění a vyproštění z úchopů
• Hlas jako zbraň - verbální obrana
• Obrana proti různým škrcením
• Obrana na zemi, ve stísněných prostorách
• Vhodné údery a kopy
• Použití obranných prostředků (sprej, teleskopický obušek...)
• Použití improvizovaných zbraní (oblečení, taška, klíče, židle, tužka...)
• Asertivní chování a řízená agrese
• Modelové situace navozující stres
• Právní minimum + první pomoc (sebekontrola)
K výcviku jsou využívány profesionální tréninkové a ochranné pomůcky (nože, spreje, obušky, odražeče, lapy, přilby, suspenzory, rukavice, brýle), kompletní ochranné obleky pro instruktory - RedMan a HighGear a boxovací figuríny - B.O.B.
Každou hodinu kurzu vedou vždy minimálně 2 kvalifikovaní instruktoři. Spolu s limitovaným počtem účastníků kurzu je zaručena jak maximální bezpečnost při cvičení, tak pozornost a péče věnovaná každému jednotlivci.

REZERVUJTE SI MÍSTO, PTEJTE SE...

POZOR!

Je možné dorazit na hodinu a vyzkoušet, jak Vám trénink sedne. Pokud Vám náš způsob nebude vyhovovat, nic Vás to nebude stát. Pokud se Vám trénink bude líbit, můžete se zapsat rovnou nebo na další hodině...