Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Lee Morrisson - Urban Combatives


Systém Urban Combatives pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem a hlavním instruktorem je pan Lee Morrison. Tento systém je založen nejen na praktikování východních a západních bojových umění, ale i na praktických zkušenostech získaných při reálných konfrontacích. Vzniknul po cca 22 letech výzkumu a intenzivního testování a i v současné době se stále vyvíjí. Urban Combatives velice intenzivně řeší jak před konfliktní, tak konfliktní a i po konfliktní fáze boje. Samotné techniky jsou velmi jednoduché, funkční a snadno naučitelné. Značná část tréninku je věnována specifickým drilům ( např. na agresivitu, výbušnost nebo vyčerpání), či nácviku různých modelových situací.

Instruktor Lee Morrison


Lee začal trénovat tradiční bojová umění před 25 lety a jeho první instruktor byl japonský sensei karate Enoeda. Od této chvíle začal cvičit i další různé metody boje včetně těch čínských, thajských, filipínských, ale například i západní box či řecko-římský zápas. Ve věku 23 let se Lee vrhnul kvůli zvýšení síly a výbušnosti na silový trénink a vzpírání. Na jeho další cestě ho velmi ovlivnil také známý instruktor/vyhazovač a autor řady publikací Geoff Thompson. Lee se nechal také velmi inspirovat systémem Defendu založeným W.E.Fairbairnem a E.A.Sykesem. Systém Defendu se nejvíce rozvíjel a vyučoval v průběhu II.světové války při výcviku Britských commandos či agentů SOE. Dalšími velkými inspirátory z minulosti byli pánové Rex Applegate, John Styers, Dermont O´Neill a Charles Nelson.

Stacks Image 4763
Stacks Image 4764
Stacks Image 4765
Stacks Image 4766
Stacks Image 4767
Osobně Lee trénoval s Dennisem Martinem jeho CQB systém a také s Paulem Vunakem koncept JKD a Rapid Assault Tactics. Mimo různé sebeobranné systémy se věnoval i Kali a Wing-chun kung-fu. V současné době spolupracuje s velmi uznávaným americkým instruktorem Kelly McCanem(Jim Grover), zakladatelem společnosti Crucible a Asociace Gung Ho Chuan. To co ale asi nejvíce ovlivnilo Lee Morrisona je jeho praxe a zkušenosti získané za 12 let při výkonu velmi specifického povolání – vrátný/vyhazovač/ochranka v nočních klubech. Působil v různých částech Anglie a to včetně Londýna, Portsmouthu a Southamptonu. Lee Morrison je také certifikovaný instruktor Britské Bojové Asociace (BCA), instruktor, nositel 1 danu Federace Sebeobrany(SDF), sebeobranný instruktor systému Charlese Nelsona a Dennise Martina, dále je kvalifikován jako instruktor scénářů pro oblek Redman a je také diplomovaný sportovní terapeut. V současné době vede tréninky nejen ve Velké Británii, ale i jinde ve světě.

Urban Combatives v České republice


Semináře Urban Combatives vedené jejím zakladatelem Lee Morrisonem proběhly v ČR do dnešní doby celkem tři. Každý tento dvoudenní intenzivní seminář byl vždy specificky zaměřen na nějakou oblast Urban Combatives. První seminář se týkal naprostých základů UC a nesl název Self Defense Gameplan. V tomto semináři se dále probíral boj v klinči a modelové situace proti více útočníkům. Lee zde také předvedl velmi propracovanou metodiku pro trénink všech tří fází konfliktu. Druhý seminář byl zaměřen na údery na velmi krátkou vzdálenost(EQC) a na představení konceptu Shredder. Pokračovalo se mnoha drily na výbušnost, agresivitu, vyčerpání a nasazení. Probíraly se i metody jak ovládat strach a naučit mozek pracovat v kritických okamžicích(NLP-Neural Linguistic Programming). Věnovalo se i preventivním útokům a metodám jak odvést pozornost.

Poslední seminář byl zaměřen na obranu proti noži, boj s nožem a seznámení se s prvky výcviku systému Defendu. Já osobně jsem se zúčastnil pouze tohoto posledního semináře, proto ho i více rozeberu. Tento seminář připadl na víkend 18. a 19. února a vždy se trénovalo v určitých blocích. Úvod semináře byl zaměřen na seznámení s problematikou obrany proti noži, bylo vysvětleno několik hlavních oblastí(vyhrožování, přepadení, nůž ve hře, než útočník nůž vytáhne a klinč) a zdůrazněn hlavní cíl – nebýt pobodán nebo pořezán smrtelně. Lee popsal své zkušenosti s obranou proti útočníkovi ozbrojenému nožem. Celkem se bránil v pěti případech, z toho byl v jednom případě pořezán, v druhém případě bodnut a další tři situace řešil ještě dříve než útočník stačil vyndat nůž či jej efektivně použít. Byly také představeny nejčastější zbraně-kuchyňský nůž, šroubovák a řezák koberců i s fotografiemi zranění od těchto nástrojů i jiných zbraní. V rámci praktických nácviků jsme se zaobírali obranou proti útočníkovi, který teprve nůž tasí. Dále pokud útočník provádí již samotný útok s nožem(řez, bod nebo sek) či jejich kombinace. Trénovali se doporučené reakce – zabalení se, vstoupení a řešení(údery, kopy, kousání, strhy, atp.). Zaměřili jsme se také na mechaniku těla a poznávání jak funguje při útocích s nožem. Probírali jsme několik reálných případů použití nože a dostali jsme se i k problematice gangů. Lee nám stále zdůrazňoval důležitost preventivních kroků – před konfliktní fáze boje a samozřejmě vyřešení situace i pomocí úniku. Samostatná část byla věnována i technikám použití nože v boji, kde se více rozebíralo držení nože, postoj, umístění nože(nošení), pohyb, základní řezy a body. Trénovali jsme i techniky, kdy útočník používá nůž k vyhrožování. Vše se zkoušelo i s ochrannými pomůckami a samozřejmě v  plném nasazení. Nechyběly i některé modelové situace. Zmíněna byla i první pomoc a lékařská péče. Lee nám podrobně vysvětloval i naladění hlavy tzv.predátorů či obětí. Další celý tréninkový blok byl věnován historii,důležitým osobnostem a technikám systému Defendu. Věnovali jsme se několika základním technikám jako např. Chin jab, Edge of the Hand, Boot Defence, Knee, atp. Trénovali jsme i použití krátké tyče a to převážně v obouručním držení. Každá praktická část byla doplněna výbornou teoretickou přednáškou i s ilustračními fotografiemi či vybavením.
To co vnímáte od první minuty na semináři s Lee Morrisonem je jeho osobnost bojovníka/praktika a také výborného učitele. Svým charismem si získá velice rychle všechny účastníky. Jeho ukázky jsou provedeny vždy s plným nasazením a nikoho nenechávají na pochybách o funkčnosti předváděných postupů a technik. Učí jen to co sám vyzkoušel v praxi – což je velmi neobvyklé a pozoruhodné. Pro mne osobně bylo velice přínosné absolvovat tento seminář a poznat výuku Lee Morrisona na vlastní kůži. Řada jeho postupů je tím nejlepším co jsem v tomto oboru kdy viděl a zažil. Za pozváním Lee Morrisona do České republiky stojí Olomoucký klub RBSD v čele s jejím hlavním instruktorem Martinem Mikoláškem, jemu tedy patří velký dík. Více informací na www.rbsd.cz nebo na www.urbancombatives.com.