Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Ricardo Casiňo


Lakas Katorse
Během posledních několika let se filipínská bojová umění stala velice populární takřka po celém světě. Klíčovou roli sehrálo nejen reálné použití chladných zbraní, ale i praktická stránka tréninku. Dá se říci, že existují stovky organizací, moderních systémů či rodinných stylů, které vycházejí z podobných základů a používaných principů lišících se od sebe mnohdy jen předchozími zkušenostmi zakladatele. Mezi nejpoužívanější názvy filipínských stylů patří Arnis, Eskrima a Kali. V dnešním článku vám představíme zakladatele filipínského stylu Arnis and Balaraw Lakas Katorse system - Punong Guro Ricarda C. Casiňa.Historie a vznik stylu
V roce 1971 začal mladý, tehdy jedenáctiletý Ricardo své oficiální vzdělávání v bojových uměních. Prvním studovaným stylem bylo japonské karate, ale brzy přešel na box (anglický) a také na Sikaran, filipínský kickbox, a na Panantukan, filipínský box . V rámci dalších filipínských bojových umění (v boji s chladnými zbraněmi) byl také vyučován velmistrem Teofilem Velezem ve stylu TEOVEL BALINTAWAK a v pozdější době také cvičil s  velmistrem Antonio Ilustrisimem styl ILUSTRISIMO . Další část kariéry věnoval své cestě coby bojovníka a několik let se aktivně zúčastňoval národních, regionálních i vyzývacích turnajů po celé zemi. Vyhrál přes 21 titulů, získal desítky medailí a fungoval jako instruktor bojových umění takřka po celých Filipínách. I přesto nebyl Ricardo ?René" Casiňo se svým tréninkem a cestou bojovníka spokojen. Rozhodl se tedy a začal ve svém rodném městě Tagoloan, Misamis Oriental (Philippines) intenzivně pracovat na novém a komplexnějším pojetí boje. Začátky této etapy byly opravdu velice těžké, neboť každá z technik byla podrobena tisícům zkoušek a experimentů, které měly potvrdit její funkčnost a použitelnost v praxi a nebo ji vyřadit. Ricardo se tomuto intenzivnímu tréninku věnoval přes čtyři roky. Strávil tisíce hodin vylaďováním a nekompromisním testováním svého nového systému. V tomto období mu také byli velice nápomocni jeho bratři. Konečně v roce 1994 byla práce "dokončena", Lakas Katorse systém byl oficiálně registrován u Security and Exchange Commission of the Philippines (SEC) a Ricardo představil své dílo veřejnosti.PHILIPPINES LAKAS KATORSE SYSTEM

Lakas Katorse systém je podle R.Casiňa výhradně filipínský styl. V anglickém překladu Lakas Katorse znamená Power Fourteen (Silná Čtrnácka, 14 sil...). Přestože je hlavní pozornost v Lakas Katorse věnována bojovému tréninku (se zbraněmi i bez nich), zároveň také obsahuje vlastní systém posilování, aerobních cvičení a v určitém směru i fyzioterapii . 14 je počet, který představuje téměř každou sekvenci, techniku či dril v systému Lakas Katorse a to nejen proto, že tento počet není příliš vysoký na zapamatování a zvládnutí, ale i proto, že je zároveň dostatečně komplexní. Inovativní přístup tohoto systému je založen na realitě pouličních střetů ať už s použitím zbraní, nebo bez. Funkčnost a efektivita tréninku Lakas Katorse tkví ve cvičení s partnerem. R. Casiňo věří, že student při tréninku s partnerem získá potřebnou zkušenost s použitím technik v reálné vzdálenosti, a za co nejreálnějších podmínek, již od samého začátku výuky. Přestože je na trénink ve dvojici kladen velký důraz, je důležité nejprve zvládnout nezbytné základy pro zajištění bezpečnosti při tréninku. Proto je i systém Lakas Katorse sestaven tak, aby ho student mohl trénovat sám a nebyl pouze odkázán na svého partnera. Celkově se v systému Lakas Katorse vyučuje 14 zbraní . Prvních sedm je velice praktických a také využitelných v reálném boji. Jsou to Paa - kopy ( bojové techniky využívající jako zbraní nohou), Kamay - údery ( techniky využívající jako zbraní rukou), Arnis - tyč (zde se používá jako zbraň ratanová tyč nazývaná arnis), Arnis at Balaraw - tyč a nůž (pro bojové techniky se využívá kombinace rattanové tyče arnis a nože), Balaraw Maikli - nůž (bojové použití nože), Balaraw Mahaba - mačeta (bojové techniky využívající jako zbraň mačetu - bolo), Palusok neboli dlouhá hůl ( i zde je student vyučován v universálním bojovém použití této zbraně). Dále jsou to zbraně Palikot, Pasagkit, Patagpok, Salambat, Tatlikot, Sangbitag a Sangkawit . Hlavní zásadou v systému Lakas Katorse je vzájemný soulad mezi kvantitou a kvalitou vyučovaných technik a teoretických zásad.

Zpočátku se systém, který Ricardo a jeho bratři propagovali, setkával s určitou kritikou ze strany instruktorů, mistrů a velmistrů (zakladatelů) různých bojových umění a stylů, avšak později byl přijat a to především díky Ricardově schopnosti prokázat efektivitu a systematičnost Lakas Katorse v praxi. Ironií byl fakt, že mnozí z kritiků systému Lakas Katorse byli doslova zaskočeni rychlostí a realistickou stránkou tohoto stylu. Nejen, že někteří uznali přínos Lakas Katorse systému, ale dokonce zvolili jeho trénink jako svoji další cestu v oblasti bojových umění. V procesu šíření Lakas Katorse systému získal časem Ricardo ?René" Casiňo uznání a respekt mnoha mezinárodních organizací bojových umění a byl uznán jako Punong Guro (grandmaster/velmistr) Lakas Katorse systému. Mezi tyto mezinárodní organizace patří např. Board of Martial Arts Council (BOMAC) , World Accreditation of Certification Office For Martial Arts (WACOM), The International Council of Masters and Grandmasters (ICMG).

Ricardo věří, že opravdová znalost/dovednost vychází z nitra člověka a je aplikována vně, tělem, kde se potvrdí nebo vyvrátí její správnost a efektivita. Podle něj je tato vnitřní (teoretická) znalost/dovednost určitým kanálem/médiem, bez nějž ono vnější ?tělo" nemůže správně jednat/fungovat. Tvrdí, že teprve tehdy, když dokonale sladíme obě tyto části nás samých, pak teprve opravdu poznáme sami sebe. Pak budeme schopni naplno věřit svým schopnostem - například v boji budeme schopni věřit své obraně a být si jisti v útoku. Představa jakou máme sami o sobě a naše faktické schopnosti jsou proto klíčovým prvkem při řešení opravdové (konfliktní) situace.Guro R. Casiňo a ozbrojené složky
Zakladatel a velmistr systému Lakas Katorse, Ricardo C. Casiňo, působil také řadu let v Saudské Arábii. Pracoval zde jako šéf-instruktor bojových umění v Námořní akademii krále Fahda. Školil nejen kadety, ale i důstojníky Královských Saudských Námořních Sil (Royal Saudi Naval Forces). Tehdy se poprvé LK dostalo mimo zem svého vzniku a díky mnohaletému kontraktu bylo i velice úspěšné. Ricardo byl posléze uznán jako Kagalanggalangan Kataastaasang Guro, což znamená velice respektovaný a uznávaný učitel/mistr.
V současné době zastává Ricardo C. Casiňo funkci zástupce náčelníka obecní policie v Taguig City poblíž Manily (Active Deputy Chief, Barangay Police Force), kde žije se svojí rodinou. Předmětem jeho pracovní činnosti je mimo jiné provádění dozoru, řešení výzev, stížností a soudních příkazů, zatýkání, výslechy při podezření z trestných činností apod. Jako Zone leader (vedoucí oblasti) v Taguig City, vede také R. Casiňo řadu seminářů zaměřených např. na bezpečnost, bojová umění, požární ochranu, prevenci atp. V roce 2005 založil Ricardo nestátní organizaci MATA NG BAYAN ELITE FORCES (MBEF) , která je registrovaná komisí bezpečnostních složek Philippines SEC. Organizace MBEF se zaměřuje na boj se zločinem a v současné době čítá více jak 3000 členů. Slouží jako podpora Ozbrojených Složek Filipín (AFP), Národní Filipínské Policie (PNP) a Místních Vládních Jednotek (LGU). Základní náplní organizace je rozmisťování a provoz hlídkových stanovišť, která fungují v rámci prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti. Ricardo Casiňo je také prezidentem další nestátní organizace, Coalition of Forces (COF) , která se zaměřuje na výcvikovou činnost, potlačování veřejných nepokojů a boj s kriminalitou v oblasti životního prostředí. V poslední době spolupracuje Ricardo s Národní Filipínskou policií a Filipínskou armádou při zajišťování komunitní bezpečnosti, krizového a nouzového plánování či při tréninku a správy obecní a civilní policie.Ricardo před svou služebnou - zastává zde funkci zástupce náčelníka obecní policie a vedoucího oblasti v Taguig City poblíž Manily.