Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

CENY

Platby za výuku v klubu Arnis & Balaraw Fighting Club neobsahují žádné registrační poplatky, žádné členské poplatky, žádné odvody jiným organizacím, žádné poplatky za vstupy. Ceny tak, jak jsou uvedeny níže, ve 4 balíčcích dle předplaceného období a počtu tréninků týdně, představují opravdu pouze platbu za odtrénované hodiny v průběhu daného roku (tj. 10 měsíců od září do června). Přes červenec a srpen tréninky neprobíhají. Pokud si z vážných důvodů nevyberete žádný z balíčků, je možné přímo s instruktory projednat případné individuální podmínky. Ceny balíčků nezahrnují semináře, specializované kurzy ani individuální hodiny. Zkušební hodina v rámci náboru není v případě negativního rozhodnutí zpoplatněna.

PLATBA NA CELÝ ROK DOPŘEDU

Balík 2A
2 tréninky týdně

9.500 Kč

• 2 tréninky týdně (9/18 - 6/19)
• 1x triko na trénink
• 1x rattanová tyč
• 1x nášivka ABFC

Platba probíhá:
září 2018

Balík 1A
1 trénink týdně

5.500 Kč

• 1 trénink týdně (9/18 - 6/19)
• 1x triko na trénink

Platba probíhá:
září 2018


ROČNÍ PLATBA NA 3 ČÁSTI

Balík 2B
2 tréninky týdně

3.650 Kč
• 2 tr. týdně (3 měs. 9-11/18)

3.650 Kč
• 2 tr. týdně (3 měs. 12/18-2/19)

4.700 Kč
• 2 tr. týdně (4 měs. 3-6/19)

Platba probíhá:
září 2018
prosinec 2018
březen 2019

Balík 1B
1 trénink týdně

2.150 Kč
• 1 tr. týdně (3 měs. 9-11/18)

2.150 Kč
• 1 tr. týdně (3 měs. 12/18-2/19)

2.700 Kč
• 1 tr. týdně (4 měs. 3-6/19)

Platba probíhá:
září 2018
prosinec 2018
březen 2019


JAKÝ BALÍK SI VYBRAT?

Balíky se děli do dvou skupin po dvou variantách. První skupina s předplatným na celý rok dopředu se dělí na variantu 1A - 1 trénink týdně a variantu 2A - 2 tréninky týdně. Druhá skupina obsahuje 2 balíky s roční platbou rozdělenou na 3 platby po zhruba 3 měsících: 1B - 1 trénink týdně a 2B - 2 tréninky týdně.

POZOR!
Balíky se neliší obsahem výuky! Ta je stejná ať si vyberete jakýkoli balík a jakoukoli variantu. Rozdíl je pouze v předplaceném období, obdržené výbavě a slevě.

Tzn. vybírejte podle svých časových a finančních možností. Na nic jiného není třeba se ohlížet...
Stacks Image 5648
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
do klubu ABFC


KDY: během září v daném roce od 18:00 do 19:30 hod
- na zkušební hodinu je možné dorazit kdykoli během září daného ruku, víc informací o trénincích získáte zde

KDE: Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 (budova České Pošty)

Víc informací o kurzu | Rezervace na tel.: 607 616 665 nebo E-mailem

STANOVY KLUBU

I.
Zásadním pravidlem pro členství v klubu a absolvování výuky je závazek člena klubu používat vědomostí a dovedností nabytých výukou jen v souladu s platnými zákony České republiky, především §28 (Nutná obrana), 29 (Krajní nouze) a 15 (Oprávněné použití zbraně) trestního zákona.

§ 28 Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29 Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

§ 15 Oprávněné použití zbraně
Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

II.
Za naší výukou (jejími jednotlivými součástmi) stojí jediná hlavní zásada - neustále a bez předsudků se učit (zlepšovat). Věříme, že jen tak se člověk "nezasekne" na mrtvém bodě. Za předpokladu, že se opravdu chceme zlepšovat v tom, co děláme, je potřeba ověřovat si nabyté znalosti a jejich smysl. Výuka podle našich zásad není o slepém následování, ale o vývoji a otevřenosti. Nejsme komerční "podnik" a to, co (se) učíme, nepodléhá žádným jiným potřebám, než zvládnout opravdu užitečnou věc.
III.
Členství v klubu je dostupné každému (pokud splňuje první odstavec), kdo má opravdový zájem o výuku a o trénování. Členství v klubu je zpoplatněno (členský poplatek viz sekce výuka + tréninky). Vedení klubu má právo kdykoli rozhodnout o ukončení členství v klubu, pokud bude zjištěna zásadní neshoda v principech, na nichž fungování klubu stojí.

IV.
Přijetím členství v klubu, ARNIS & BALARAW FIGHTING CLUB, člen prohlašuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za veškeré důsledky spojené s neuposlechnutím instrukcí vedení klubu/instruktorů během výuky.

V.
Člen klubu ARNIS & BALARAW FIGHTING CLUB je oprávněn využívat zařízení určené k výuce v souladu s otevíracími hodinami zveřejněnými na www.serrada.cz či v informačních materiálech klubu. Člen je povinen dodržovat místní nařízení a podmínky užívání prostor určených k výuce. Člen prohlašuje, že přebírá veškerou zodpovědnost za škody na majetku v prostorách určených k výuce způsobené neuposlechnutím instrukcí vedení klubu/instruktorů během výuky.

Za klub ARNIS & BALARAW FIGHTING CLUB - SERRADA.cz
Martin Hradecký a Mario Tachecí